The team

Medarbetare

Erfarenhet

Vi har behörig och utbildad personal med bred kunskap inom området grön energi.

Vi ser självklart till att alla solcellsanläggningar och elbilsladdare vi levererar uppfyller de krav och standarder som finns. För att se några av de anläggningar vi levererat se mer under fliken Referenser.

Värderingar

Vår idé är att ta en aktiv roll i omställningen till ett miljösmart samhälle. Självklart kan vi inte själva göra allt men för att det ska ske i en snabbare takt krävs att fler engagerar sig. Därför kommer vi erbjuda helhetslösningar och tjänster inom solenergi.